Етика

Преработваме плодовете със страст, като се ръководим от семейните ценности, които ни направляват всеки ден. Честността в поведението и общуването; уважението към хората; опростените бизнес процеси и процедури; работата в екип, която ни позволява заедно да постигаме отлични резултати.

Кодекс по бизнес етика