Мениджър Покупки

Основни задължения за позицията:
• Да осигурява наличието на материали, суровини, резервни част, отговарящи на вече одобрените стандарти в компанията.
• Да проучва пазара за най-подходящите доставчици на суровини, полуфабрикати, опаковки и сключва сделки според производствените нужди.
• Да изготвя бюджет за доставки въз основа на производствения капацитет.
• Да прави оценка на доставчици, да комуникира с тях, и да следи за всички необходими документи отговарящи на стандарти за качество и безопасност на суровини / материали/ опаковки / резервни части и други
• Да поддържа актуална база с контакти от доставчици и периодично изисква от тях оферти за съпоставка с конкурентните им фирми.
• Да следи състоянието на пазара и да изготвя периодични отчети и предложения свързани с покупките в предприятието.
• Да договаря и извършва сделки свързани с покупки на продуктите за предприятието.
• Контролира складови наличности, заедно с отговорник – склад, като се грижи за оптимизиране на минималните складови наличности и се старае да ги сведе до минимум

Изисквания към кандидата:
• Висше образование;
• Минимум 3 години професионален опит на сходна позиция, като опит в хранително-вкусовата индустрия се счита за сериозно предимство;
• Английски език – писмено и говоримо;
• Умения за планиране и отговорно отношение към работните процеси;
• Умение за работа в екип.


Ние Ви предлагаме:
• Отлично стартово възнаграждение;
• Бонусна система
• Допълнителни социални придобивки - ваучери, допълнително здравно застраховане и др.
• Атрактивно работно време
• Фирмено обучение;

Всички документи ще бъдат разглеждани строго конфиденциално.
Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

С попълването на формата по-долу, ние считаме, че сте дали Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни както и съгласието Ви да ги съхраняваме в нашата база за период от 1 година.

Кандидатствайте за позицията

Прикачете Вашето CV.

Допустими файлове до 2мб, формат .pdf, .doc .docx