Мараскино
Видове Асортимент Опаковка Нетно тегло на единица Единица в картонена кутия

Череши Мараскино

Мараскинио с дръжки

Пластмасов буркан

5 gal (1,9 kg)

1 gal (4,1 kg)

6

4

Стъклен буркан

760 g

6

Метална кутия

2,8 kg

6

Мараскино без дръжки

Пластмасов буркан

5 gal

1 gal (4,1 kg)

6

4

Стъклен буркан

760

6

Метална кутия

2,8

6

Мараскино цели и парчета

Пластмасов буркан

.5 gal

6