Глазирани
Видове Асортимент Опаковка Нетно тегло на единица Единица в картонена кутия

Глазирани череши

Червени цели

Червени половинки

Червени цели & парчета

Кашон

5 kg

10 kg

1

1

Кофа

5,1 kg

10 kg

2

1