Амарена
Видове Асортимент Опаковка Нетно тегло на единица Единица в картонена кутия

Натурална Амарена

Метална кутия

3 kg

4

Череши Амарена за сладолед

Черни цели

Черни половинки

Бордо цели

Бордо цели

Кашон

5 kg

10 kg

1

Метална кутия

3 kg

3,2 kg

5,6 kg

6

6

4

Кофа

5 kg

20 kg

2

1

Стъклен буркан

35 g

30

Вариегато Амарена

Кофа

5 kg

10 kg

20 kg

25 kg

2

1

1

1

Метална кутия

3 kg

6