Устойчивост

Нашият ангажимент oт поколения

Стартирането на бизнес в собствения ни дом е знак за силната връзка между семейство и бизнес и как нашите служители са считани за част от семейството. Управлявали сме винаги компанията с поглед към бъдещето, поставяйки хората на първо място, опазвали сме ресурсите, които компанията използва, защитавали сме околната среда и сме намалявали разхищението.