Електротехник
 

Основни задължения за позицията:
- Извършва диагностика, ремонтни и профилактични дейности по машините и съоръженията, както и по електрическата инсталация.
- Изготвя графици за техническите прегледи и профилактиката на електрообзавеждането в компанията
- Участва в плановите, профилактичните и аварийните ремонти на електрообзавеждането във фирмата.
- Дава указания на длъжностните лица за правилното ползване на електрическите уреди.
- Отчита вложените по поддържането и ремонта резервни части и материали.

Изисквания към кандидата:
- Минимум Средно техническо образование - Електротехника и/или Автоматика; 
- Минимум 2 години професионален опит на сходна позиция;
- Умение за разчитане на технически схеми и планове.
- Умения за планиране и отговорно отношение към работните процеси;
- Умение за работа в екип.

Допълнителни компетенции, които приемаме като предимство:
- Опит в подготвяне на електрическо оборудване за инсталация и въвеждане в експлоатация.
- Умение за работа с различни измервателни уреди.
- Познания за нормативните изисквания при безопасностна работа и употреба на електрически уреди и работа с противопожарни съоръжения.
- Висше образование в областта на Електротехниката и/или Автоматика.
- Професионален опит в производствена компания

Ние Ви предлагаме:
- Отлично стартово възнаграждение;
- Бонусна система
- Допълнителни социални придобивки - ваучери, допълнително здравно застраховане и др.;
- Атрактивно работно време;
- Фирмено обучение;

Всички документи ще бъдат разглеждани строго конфиденциално.
Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

С попълването на формата по-долу, ние считаме, че сте дали Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни както и съгласието Ви да ги съхраняваме в нашата база за период от 1 година.

Кандидатствайте за позицията

Прикачете Вашето CV.

Допустими файлове до 2мб, формат .pdf, .doc .docx