Огняр
 

Основни задължения:
• Обслужва, почиства и наблюдава, съоръжения като котли и спомагателно оборудване;
• Регулира горенето и натоварването на котлите в съответствие с консумацията на пара в производството;
• Анализира и записва показания на уреди, с цел осигуряване на безаварийна работа;
• Наблюдава и проверява работата на оборудване за осигуряване на ефикасна дейност, осигурява необходимите количества горива;
• Пуска и спира помпите , двигателите, вентилаторите и други спомагателни уреди;
• Следи за изправността на отчитащите и предпазните прибори и уреди;
• Обслужват и поддържат помпи и клапани за изпомпване на течности.

Изисквания към кандидата:
- Минимум Средно образование, техническо е предимство;
- Минимум 1 година професионален опит на сходна позиция;
- Умения за планиране и отговорно отношение към работните процеси;
- Готовност за работа на смени;
- Умение за работа в екип.

Ние Ви предлагаме:
- Отлично стартово възнаграждение;
- Бонусна система
- Допълнителни социални придобивки - ваучери, допълнително здравно застраховане и др.;
- Атрактивно работно време;
- Фирмено обучение;

Всички документи ще бъдат разглеждани строго конфиденциално.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

С попълването на формата по-долу, ние считаме, че сте дали Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни както и съгласието Ви да ги съхраняваме в нашата база за период от 1 година.

Кандидатствайте за позицията

Прикачете Вашето CV.

Допустими файлове до 2мб, формат .pdf, .doc .docx