Сливи
Видове Асортимент Опаковка Нетно тегло на единица Единица в картонена кутия

Сушени сини сливи

Без костилки

Пакет тип възглавница

90 g

250 g

80

16

Пакет тип седящ

200 g

250 g

10

20

Картонена кутия

250 g

8

Цели

Картонена кутия

250 g

8

Органични сини сливи

Без костилки

Картонена кутия

200 g

8